Raamattu

Sana Raamattu on käännös kreikan sanasta he grafé, joka merkitsee pyhää kirjoitusta. Se voi tulla myös kreikan sanasta grammata, kirjoitukset. Uskon, että Raamattu on Jumalan antama, Jumalan sana, jonka Jumala antoi Jumalan kansalle, seurakunnalle, säilytettäväksi sukupolvesta sukupolveen. Juutalaisten Raamattu oli Vanha testamentti: laki, profeetat ja kirjoitukset. Uuden testamentin kirjoitukset syntyivät kristillisen ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla. Nämä yhdessä muodostavat nykyisen Raamattumme, jonka pääsisältö on Jeesus Kristus.

Raamattu ilmoittaa Hänen olevan Sana, koska kaikki ilmoitettu on suunniteltu Hänessä ja toteutettu Hänen kauttaan ja Häntä varten. Raamattu kertoo meille, miten Jumalan suunnitelma Kristuksessa etenee, miten Jumalan yhteyteen Kristuksen kautta päästään ja miten Kristus-elämää sitten eletään.

Raamatun syntytapa

Raamattu kutsuu itseään profeetallisiksi kirjoituksiksi (Room. 16:26) ja profeetalliseksi sanaksi (2. Piet. 1:19), joita ovat siis sekä Vanha että Uusi testamentti. Vanha testamentti kokonaisuudessaan annettiin profeettain välityksellä (Room. 1:2). Heillä oli kyky olla yhteydessä Jumalaan ja näin saimme Vanhan testamentin profetian lahjan avulla. Uuden testamentin kirjoittivat puolestaan apostolit ja uuden liiton profeetat (Ef. 3:5), jotka tallettivat muistiin lähinnä sen, mitä Jumala puhui Pojan kautta (Hepr. 1:1,2).

Raamatun 66 kirjan kirjoittamiseen osallistui noin 40 miestä noin 1500 vuoden aikana. Kirjoittajat olivat kaikki profeettoja, jotka pystyivät tarkistamaan toistensa tekstien jumalallisen luonteen. Täten voimme olla vakuuttuneita, että Raamattumme on profeettojen kautta annettu Jumalan Sana.

Raamatun inspiraatio

Uskon, että Raamattu on Jumalan inspiroimaa, Jumalan henkeyttämää tekstiä, vaikken täysin ymmärräkään inspiraation suurta salaisuutta. Ensiksi Raamattu itse kertoo olevansa inspiroitu, kun Paavali kirjoittaa: "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta" (2. Tim. 3:16). Sanat "Jumalan Hengen vaikutuksesta" ovat kreikaksi theopneustos, ´Jumalan henkeyttämä´, josta latinan kautta tulee meille sana inspiraatio. Toiseksi Raamatun oma ilmoitus synnystään on hyvin selvä (2. Piet. 1:21). Tekstistä selviää ensiksikin, että inspiraatio koskee koko Raamattua, ja toiseksi, että Raamattu on syntynyt Jumalan tahdosta, ja vielä kolmanneksi, että Raamattu syntyi nimenomaan Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Mielestäni Raamatun jumalallista alkuperää ja luotettavuutta osoittavat myös Raamatun sisällön todistus, Raamatun ennustukset ja kristittyjen kokemukset. Raamatun kirjat muodostavat harmonisen kokonaisuuden, selvän ja etenevän pelastussanoman, vaikka kirjoittajia oli noin 40 noin 1500 vuoden ajalta. Sekä Vanhan että Uuden testamentin toteutuneet profetiat osoittavat Raamatun alkuperän ja luotettavuuden. Lisäksi Raamatun sana on kokeiltu satojen miljoonien ihmisten – minunkin – elämässä. Sen lupaukset on todettu taivaallisiksi ja toimiviksi.

Raamatun tie Suomeen

Raamatun tie Suomeen kulki monen kielen kautta. Vanha testamentti käännettiin ensiksi kreikaksi ja sitten latinaksi, Uusi testamentti latinaksi. Alkuperäiskielistä ja latinasta saivat saksalaiset raamattunsa, ja Mikael Agricola käänsi Uuden testamentin. Suomeksi se ilmestyi vuonna 1548. Melkein sata vuotta kului, kunnes koko Raamattu saatiin suomeksi v. 1642. Islanti ja Tanska saivat Pohjolassa Raamatun ennen suomalaisia. Noin 25 raamatunkäännöstä tehtiin ennen suomenkielistä käännöstä. Suomenkielinen painos oli 1200 kpl ja se painettiin Tukholmassa. Raamattu oli 42 cm korkea ja painoi 6 kg.

Raamattu tänään

Maailmassa on tänään noin 6700 kieltä. Vähintään yksi kokonainen Raamatun kirja on julkaistu 2355 kielellä. Koko Uusi testamentti on käännetty 1068 kielelle. Koko Raamattu on käännetty 414 kielelle. Koko raamatunkäännöstyö on viimeisimpien arvioiden mukaan mahdollista saattaa loppuun vielä sukupolvemme aikana!

Raamattu ja Jeesus esimerkkinä meille

Jeesus tunnusti kaikki Raamatun kirjat Jumalan muuttumattomaksi sanaksi ja tahdoksi. Kirjoituksiin vetoamalla hän voitti Saatanan kiusaukset, Jeesus oli myönteinen vastaus kaikkiin Raamatun lupauksiin. Seuratkaamme siis Jeesusta suhteessamme Sanaan. Olkoon se jalkojemme lamppu ja valkeus teillämme. Jeesuksen esimerkkiä noudattaen Raamatun arvovaltaan vetoamalla voitamme kiusauksissa ja saavutamme uskomme päämäärän: sielumme pelastuksen!

Seppo Paldanius & Onni Haapala