Pelastus

Pelastusoppi, soteriologia, on Raamatun suurimpia aiheita, joka käsittää menneisyyden ja tulevaisuuden kulminoituen Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Pelastus käsittää Jumalan näkökulmasta Hänen koko työnsä tuoden ihmiset kuolemasta elämään ja ihmisen näkökulmasta kaikki siunaukset Kristuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

Pelastuksella onkin kolme aikamuotoa; mennyt, kun yksilö uskoi, hän pelastui (Ef. 2:8; Tit. 3:5; Luuk. 7:50), nykyisyys, kun uskova pelastuu parasta aikaa (Hepr. 7:25; Fil. 2:12,13; Ef. 4:20-24), sekä tulevaisuus, kun uskova tulee pelastumaan taivaaseen (Room. 5:9,10; Fil. 3:20,21; Hepr. 9:28; Room. 8:23). Raamattu osoittaa pelastuksen motiiveiksi Jumalan rakkauden (Joh. 3:16), Jumalan armon ja hyvyyden (Ef. 2:7) ja Jumalan halun saada kansa, joka tekisi hyviä tekoja (Ef. 2:10).

Pelastus Vanhassa testamentissa

Vanhassa testamentissa pelastusta merkitsevä sana on usein heprean 'jasa', joka varsinaisesti tarkoittaa 'avara, laaja, rajoituksista vapaa', josta verbi saa merkityksen ´tehdä tilaa, viedä ulos ahtaudesta t. ahdingosta´. Myös sanaa shalom käytetään lähes samoissa merkityksissä, joka merkitsee ´rauha, yhtenäisyys, täydellisyys, vaaraton´. Mielestäni vanhatestamentillinen pelastuskäsite kaikkine vivahteineen tulee esille parhaiten Jesajan luvuissa 44-66 keskeisenä henkilönä Herran kärsivä palvelija, joka kuitenkin on korotettu Messias.

Pelastus Uudessa testamentissa

Uudessa testamentissa sekä Septuagintassa tärkeimmät pelastus-sanan vastineet ovat kreikan verbi sódzo ja sen johdokset, substantiivi soteria ja adjektiivi soterios, joiden hyvin monivivahteiset merkitykset vastaavat edellä esiteltyjä VT:n heprean sanoja. Uuden testamentin kreikassa pelastus-sana saa merkityksen ´säilyttää luomakunta koskemattomassa, terveessä ja täydellisessä olotilassa tai palauttaa se terveeksi ja täydelliseksi´. Uskon, että Raamatussa lopullinen, yleismaailmallinen pelastus tarkoittaa kaiken palauttamista oikeaan, sille luomisessa suunniteltuun olotilaan.

Pelastus Kristuksen kärsimisessä

Raamatun sanoma on selvä; Kristuksen kärsiminen oli tarpeellinen siitä syystä, että jokainen ihminen on tuomion alainen, koska hän on sidoksissa Aadamin syntiin (Room. 5:12), koska kaikki ovat syntyneet syntisen luonnon alaisuuteen (Ef. 2:3) ja koska kaikki ovat tehneet syntiä (Room. 3:9-23). Syntien sovittamiseksi tarvittiin täydellinen, synnitön uhri – Jeesus Kristus. Kristuksen kärsiessä meidän sijastamme syntivelkamme on maksettu, kyseessä ei ollut sympatian teko vaan sijaiskärsimys (Mark. 10:45). Lunastus tarkoittaa vapautusta synnin orjuudesta maksamalla hinta, Kristuksen veri. Sovituksessa suhteet muuttuivat, ihmiset ovat sovitetut toisilleen (Matt. 5:24; 1. Kor. 7:11) ja Jumalalle (Room. 5:1-11; 2. Kor. 5:18-21).

Pelastuksen tuloksia

Jumala vanhurskauttaa, julistaa vanhurskaaksi meidät, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen – olemme Hänessä (Room. 3:21-26, 5:17,19; 2. Kor. 5:21). Kristuksen kuoleman siunauksena Jumala adoptoi meidät perheeseensä, vaikka emme siihen luonnostamme kuuluneet (Ef. 2:3). Adoptio tarkoittaa myös täydellistä vapautta laista (Gal. 4:5) ja että meillä on täydet oikeudet kaikkiin etuuksiin Jumalan perheessä (Room. 8:15). Pelastuksen tiellä Pyhä Henki osoittaa ihmisen syylliseksi (Joh. 16:8-11), Jumala kutsuu yleisesti kaikkia (Matt. 22:14; Luuk. 14:16-24; Joh. 7:37) sekä vaikuttavalla kutsulla valittuja (Room. 8:30; 1. Kor. 1:2), jotka uskottuaan uudestisyntyvät (Matt. 19:28; Tit. 3:5; Joh. 3:3) ja rupeavat tuottamaan hedelmää (1. Joh. 2:29, 3:9, 4:7, 5:1,4,18). Uskon, että Jumala valitsee ne, jotka valitsevat Hänet!

Yhteenvetona korostan erityisesti neljää asiaa. Ensiksi, pelastus on tarjolla kaikille (Joh. 3:16; Room. 10:11-13; 2. Piet. 3:9). Toiseksi, pelastus vastaanotetaan ja se säilyy uskon kautta (Room. 3:28; Gal. 2:20,21; Ef. 2:8; Fil. 3:9; Hepr. 10:38). Kolmanneksi, jatkuva synti vaikuttaa epäsuotuisasti uskovan uskoon (Room. 3:5-8; 1. Kor. 3:1-3; Hepr. 3:12-14, 12:1; 1. Joh.1:8, 3:8). Neljänneksi, uskova menettää pelastuksen hylkäämällä Kristuksen (Joh. 17:12; 1. Tim. 4:1, 5:12,15; Hepr. 6:4-6, 10:26,27,38; 2. Piet.2:20; 1. Joh. 5:16).

Seppo Paldanius