Jumalan valtakunta on ja tulee

Jumalan valtakunta ei ole vain mennyt tai tuleva hallintomuoto. Se on käytössä tänä päivänäkin. Se ei ole samanlainen kuin nykyiset hallintomallit, mutta sen ylivoimaisuutta on tuskin syytä epäillä.

Jumalan valtakunta-ajattelua historiassa

Juutalaiset odottivat Israeliin kuningasta, joka konkreettisesti hallitsisi maailmaa ikuisesti. Tulevan kuninkaan tuli olla Daavidin ja Mooseksen yhdistelmä. He eivät tunnistaneet Jeesusta Kuninkaakseen, koska heidän ennakkoluulonsa olivat liian vahvoja. Jeesus ei luonut näkyvää, vaan näkymätöntä valtakuntaa.

Aikanaan katolinen kirkko loi konkreettista valtakuntaa, joka osoittautui flopiksi. Sen tulkinta valtakunnasta oli oman aikansa vanki, samoin kuin myös Darwinin evoluutioteorian aikoihin 1800-luvun lopulla vaikuttanut Albrecht Ritschl. Hän ajatteli Jumalan valtakunnan olevan jonkin sortin yhteiskunnallista evoluutiota.

Tällä vuosisadalla mm. Charles Dodd ja George E. Ladd ovat palanneet ajattelemaan, että Jeesus opetti sekä "jo nyt" että "ei vielä" -valtakuntakäsitteitä. Voidaan sanoa, että Jeesuksen opetusten keskipiste oli Jumalan valtakunta ja sen olemus sekä arvot. Jeesus opetti valtakunnasta kaikille. Aika oli tullut! Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Ihmisten tuli tehdä parannus ja uskoa hyvä uutinen!

Jumalan valtakunta on näkymätön

Jeesus opetti (Luuk. 17:20), että Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla. Raamatussa valtakunta ei ole konkreettinen käsite. Heprean 'malchut' ja kreikan 'basileia' eivät ole maantieteellisiä alueita, joita kuningas hallitsee. Molemmat sanat pitävät sisällään hallitsijan suvereenin tahdon toteuttamisen ja viittaavat enemmän hallintaan.

Isä Meidän -rukouksen alussa heprealaiselle runoudelle tunnusomainen rinnakkainen ilmaus konkretisoi valtakunnan merkityksen. Se rinnastaa lauseen "tulkoon sinun valtakuntasi" ja "tapahtukoon sinun tahtosi". Ne kertovat luottamuksesta kuninkaan oikeudenmukaisuuteen ja tahtoon.

Jumalan valtakunnan etsiminen ja sinne sisäänpääsy on siis Jumalan tahdon etsimistä ja kunnioittamista. Se ei ole maailman arvoihin ja asenteisiin mukautumista esimerkiksi tarkkailemalla, miten ympäristö tai jotkut kristitytkin toimivat. Ihmisten arvot eivät pärjää vertailussa Jumalan arvoille, siksi on turvallista tarkkailla Jumalan tahtoa.

Jumalan valtakunta on "jo nyt"!

Jumalan valtakunta, eli Jumalan tahto, on sisäisesti meissä (Luuk. 17:21) "jo nyt" Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa meille Kristusta. Kristus itse sanoi tekevänsä vain sen, mitä Isä hänelle tehtäväksi antaa. Pyhä Henki antaa myös meille tiedon Jumalan tahdosta.

Jumalan Valtakunta eli Jumalan tahdon valta näkyy edelleenkin alkuseurakunnan kaltaisina ihmeinä, ja ennen kaikkea siinä, että tahto toimii pelastaen ihmisiä väliaikaisesta ihmisten luomasta "valtakunnasta".

Maailman arvojen hallinto on jo alkanut murtua. Jumalan tahto voitti ristillä, mutta taistelu jatkuu ikään kuin sissisotana. Saatana, joka on toivoton, haluaa uskotella ihmisten olevan toivottomia ja viedä mahdollisimman monet pois Jumalan tahdosta.

Kaiken teologisen liberalismin ja postmodernin kyynisyyden keskellä meillä on oikeus uskoa Pyhän Hengen yliluonnolliseen voimaan. Me saamme voiman todistaa siitä, mikä on oikein, kuka hallitsee ja kenen tahtoa noudatamme. Meidän ei tarvitse hävetä Jumalasta lähteviä arvoja, sillä ne kestävät.

Jumalan valtakunta on vielä tulossa!

Se, että Jumalan valtakunta, eli tahto, toteutui jo Jeesuksen ensimmäisessä tulemuksessa ja ristin kuolemassa, takaa sen, että toinenkin(Luuk. 17:24) Jeesuksen tulemus tapahtuu. Se on osa Jumalan vastustamatonta tahtoa. Silloin yksinvaltias kuningas, jonka harteille uskallamme antaa päätöksenteon, palaa, ja hänen konkreettinen, näkyvä hallintonsa alkaa. Jumalan hallinta ja tahto paljastuvat kaikille esteettä ilman "hengellistäkin näkökykyä". "Valtakunnan perijöille" se merkitsee iloa, mutta muut pettyvät lyhytnäköisyyteensä.

Tulevaisuudessa kaikki tapahtuu Jumalan tahdon mukaan ja kauan kaivattu oikeudenmukaisuus toteutuu. Meidän oikeutemme, ei velvollisuutemme, on "jo nyt" elää tämän tulevan toivon mukaan. Kun tunnet jumalan, pääset sisälle myös tulevaan valtakuntaan.

Jos sisäänpääsy epäilyttää, muista, että Jumalan tuntemiseen liittyy myös hänen armonsa tunteminen. Se merkitsee sitä, että sinun ei tarvitse katsoa omia heikkouksiasi läpi sormien, kuten ihmiselle on luontaista. Sen sijaan Jumala katsoo ihmisten heikkouksia Kristuksen läpi.

Kristus, toivomme, on elintärkeä valtakuntaan sisäänpääsyn kannalta. Pyhän Hengen todistukseen hänestä ei siis voi suhtautua välinpitämättömästi tai pilkallisesti.

Jumalan Valtakunta antaa elämänlaadun!

Jumalan valtakunnassa sisälläolo ja sen tulevaisuudessa ja toivossa oleskelu lisää elämänlaatua. Yhteiskunnassa, jossa Jumalaan tai hänen arvoihinsa ei uskota, eletään vain tätä päivää ilman tulevaisuutta. Jos ihmisellä ei ole tulevaisuutta, hänen elämästään tulee itsekästä. Ihmisen huomio keskittyy itsensä palkitsemiseen ja kaikkien halujen toteuttamiseen "ennen eläkettä".

Jumalan valtakunnassa eläminen "jo nyt" ja vielä tulevan odotus vaikuttaa elämään! Kristus tekee meistä aktiivisia. Kun Jumala on läsnä tässä päivässä, se pienentää meitä. "Meidän" tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa "meissä".

Tahdoimme tai emme, Kristus huolehtii meidän kauttamme muistakin. Halu ja toivo parempaan leviää, sillä meissä Jumalan valtakunta ei pysy piilossa. Jumalan maailma on täynnä mahdollisuuksia palvella meitä, samoin meidän maailmamme on täynnä mahdollisuuksia palvella muita!

Toisaalta itse Jumala palvelee sinua antamalla rauhan, toivon tulevaisuudesta ja tiedon oikeasta – tahdostaan. Me voimme vastata Jumalan haluun palvella meitä tunnistamalla tuleva valtakunta "jo nyt" ja elämällä sen arvojen mukaan.

Juha Partanen