Jumalan olemus

Jumala on henki kuten Joh. 4:24 toteaa: "Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." Hänellä on kirkkauden olemus: "ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla..." (Hebr. 1:3a).
Jumala on ihmissilmälle näkymätön: "Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room. 1:20). Lue myös 1. Tim. 1:17. Ihminen fyysisessä muodossaan ei kestä nähdä Jumalan kirkkautta (1. Tim. 6:16; Ilm. 20:11; 2. Moos. 33:20). Moosesta Jumala (Poika) puhutteli pilven suojassa kasvoista kasvoihin (2. Moos. 33:10,11). Jumala on materiaton, mutta ei olemukseton maailmanhenki vaan persoona, kirkkauden hahmo, joka voitiin nähdä näyssä. Muiden muassa Hesekiel ja Johannes näkivät Jumalan hahmon: "Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Senkaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui" (Hes. 1:28).

"Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen" (Ilm. 4:3).

Hänellä on kirkkauden puku: "Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri; valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan, sinä levität taivaat niinkuin teltan" (Ps. 104:1,2).

"Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta" (Dan. 7:9).

Jumala on ikuinen, jolla on elämä itsessään: "Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen" (1. Tim. 1:17). Katso myös Room. 1:23 ja Joh. 5:26. Muut ovat saaneet elämän Jumalalta. Hän on muuttumaton, ääretön ja täydellinen. Siksi Hän on ainoa tosi Jumala.

Jumalan olomuotoon kuuluvat kaikkivaltius, kaikkitietävyys, kaikkialla läsnäolo, kaikkivoipaisuus ja kaikkiviisaus.

Hän on ajan ja paikan yläpuolella, mutta voi myös sijoittua aikaan ja paikkaan tulematta silti ajalliseksi ja paikalliseksi. Olemukseltaan Hän on luoduissa, mutta myös luotujensa ulkopuolella.

Olemuksen ykseys

Jumala on yksi ja kolmiyhteinen
Kun Mooses sanoo: "Meidän Jumalamme, Herra on yksi", hän ei käytä matemaattista yksi-sanaa 'jahid' vaan yhdistetty yksi ­sanaa 'ehad' (5. Moos. 6:4). Jumala on kollektiivinen yksi: yksi olemus -­ useampi persoona. Jo Vanhan testamentin peruslause viittasi persoonien monikkoon.

Samoin Jumala käytti sekä pronomineista että verbeistä monikkomuotoa viitatessaan itseensä: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme" ja "sekoittakaamme heidän kielensä" (1. Moos. 1:26, 11:7). Edelleen Raamatun ensimmäiseksi käyttämä Jumalan nimi, Elohim, on monikko (1. Moos. 1:1,26).
Jumalallinen olemus kuuluu jokaiselle kolmelle persoonalle kokonaisena ja jakautumattomana. "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti" (Kol. 2:9).

Isä on Jumala
"Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut" (Joh. 6:27). "Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra" (Fil. 2:11) ja Vanhan testamentin Jahve. "Herra sanoi minun herralleni: ´Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi´" (Ps. 10:1).

Poika on Jumala Sanan ensisijaisessa merkityksessä
"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala... Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut" (Joh. 1:1,18). "Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä." (1. Joh. 5:20). Lue myös Room. 9:5; Tiit. 2:13; Hebr. 1:8; 2. Piet. 1:1.

Kun Room. 9:5 sanoo Kristuksesta, että "Hän... Jumala, ylistetty iankaikkisesti", kolminaisuusopin kieltäjät siirtävät Jumala-sanan vastoin alkutekstiä väärään paikkaan saadakseen tukea näkemykselleen. Samassa tarkoituksessa he lisäävät edelleen vastoin alkutekstiä Johanneksen kirjeen sanoihin: "Hän on totinen Jumala" kaksi sanaa, jolloin tekstin ajatus muuttuu. Näin tekee mm. Jehovan todistajien Uuden maailman käännös.

Poika on Vanhan testamentin Jahve
"Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin" (Jes. 6:1). "Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä" ­ (Joh. 12:41). Lue myös Sak. 11:13, 14:5.

Jesajan näkemä Herra oli Jahve. Juutalaiset Kirjoitusten kopioijat käyttivät väärinkäytöksen pelosta Jahve-sanan sijasta "Adonai" (Herra), mutta sillä tarkoitettiin Jahvea. Alkuperäinen Jahve-sana jäi vain muutamiin kohtiin. Johanneksen 12:41 mukaan Jahve on Jeesus Kristus.

Samoin Sakarja ennusti, miten Jahve myydään 30 hopearahasta ja miten Jahve tulee Öljymäelle. Uudessa testamentissa näissä tapauksissa puhutaan Jeesuksesta.

Jeesus hyväksyi itseensä kohdistuneen jumalallisen palvonnan (Joh. 20:28) ja vaati itsellen samaa kunnioitusta, jota osoitettiin Isälle (Joh. 5:23). Jos Jeesus ei olisi ollut Jumala, Hän olisi tehnyt kuoleman synnin, sillä muu kuin Jumalan palvonta oli Mooseksen laissa kuoleman uhalla kielletty ja Jeesus tunsi lain. Hänet tuomittiinkin jumalanpilkasta, kun juutalaiset eivät uskoneet Jeesuksen olevan se, jonka Hän sanoi olevansa ja myös teoillaan todisti sen.

Pyhä Henki on Jumala
"Mutta Pietari sanoi: 'Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi, niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle´" (Ap. t. 5:3,4). "Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus" (2. Kor. 3:17).

Myös Hän on Vanhan testamentin Jahve (Ap.t. 28:25,26; Jes. 6:8; Hebr. 3:7; Ps. 95:7,8, 106:33). Edellä olevista raamatunkohdista käy ilmi, että Vanhassa testamentissa puhunut Jahve oli myös Pyhä Henki, samaa olemusta Isän ja Pojan kanssa.

Pyhä Henki on persoona, joka kutsuu ihmisiä palvelukseen (Ap. t. 13:2), puhuu (Ap. t. 8:29) ja lähettää terveisiä (Ilm. 1:4).

Kaikki kolme; Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat Jahve eli yhdessä jumaluudessa on kolme Jahvea. Kaikilla kolmella on samat jumalalliset ominaisuudet: ikuinen, kaikkivaltias, elämä itsessään jne.

Vaikka sanaa kolmiyhteinen ei ole Raamatussa, tämä totuus nousee esiin kymmenissä Raamatun kohdissa. Siksi kolminaisuusoppi ei ole ihmiskeksintö vaan Raamatun ilmoitus. Se on pelastuksen kannalta keskeinen, sillä Jumalan täytyi tulla maailmaan Pojassaan lunastamaan ihminen ja Pyhässä Hengessä uudestisynnyttämään hänet.

Jumalan luonne

Jumalan moraaliset ominaisuudet
Jumala on pyhä. "Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: 'Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa'" (Jes. 6:3). "Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: 'Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on'" (Ilm. 4:8).

Vanhurskas ja oikeudenmukainen
"Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat" (2. Tim. 4:8). Näin Hän toimii sekä syntisen vanhurskauttamisessa (Room. 3:26) että uskovan palkitsemisessa.

Hyvä ja rakastava
"Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus" (1. Joh. 4:8). Miten suuri onkaan Jumalan rakkauden tunne ihmistä kohtaan! Sen voimme kalpeasti aavistaa sekä rakastuneiden että vanhempien rakkaudesta, jotka molemmat Jumala on luonut. Joskus Pyhällä Hengellä täyttyessään ihminen voi kokea vähän esimakua niistä rakkauden aalloista, jotka Jumalan sydämestä lähtevät.

Hän on hyväntahtoinen, laupias ja armollinen
Kaikki tämä tuli näkyviin Kristuksessa. "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut" (Joh. 1:18).

Juhani Kuosmanen