Pelastusjärjestelmä

Tiedotusvälineissä on paljon spekuloitu ja viranomaisetkin ovat sitä jossitelleet ja tutkineet, että kuinka paljon ihmishenkiä olisi ehkä säästynyt, jos tuolla turma-alueella olisi ollut tällaisista hyökyaalloista varoittava järjestelmä. Joidenkin arvioiden mukaan tuolla alueella oleva varoitusjärjestelmä olisi voinut antaa varoituksen jopa tuntia aikaisemmin - ehkä vieläkin aikaisemmin. On myös melko suuriakin eroja arvioissa, kuinka monta prosenttia turmassa menehtyneistä olisi mahdollisesti ennättänyt varautua hyökyaaltoon, paeta tai muuten pelastautua. Tuollaista varoitusjärjestelmää siellä ei kuitenkaan ollut muun muassa siitä syystä, että se olisi maksanut liikaa.

Ei pelkkä varoitusjärjestelmä vaan pelastusjärjestelmä

Tarkoitukseni ei ole tällä asialla pelotella taikka ahdistaa ketään. Tämä onnettomuus on tarpeeksi traaginen ilman liioitteluakin. En halua myöskään vähätellä sitä, mutta nostan tämän ajallisen onnettomuuden ja ajallisen elämämme rinnalle iankaikkisen elämämme. Rohkenen ottaa tästä traagisesta onnettomuudesta tuon varoitusjärjestelmän – tai oikeastaan sen puuttumisen – vertailukohdaksi siihen, mitä Jumala on ihmiskunnan puolesta tehnyt varoittaakseen ihmisiä ja koko ihmiskuntaa iankaikkiselta tuholta.

Käännämme kuitenkin tarkastelukulmaa niin, ettemme puhukaan enää mistään varoitusjärjestelmästä vaan pelastusjärjestelmästä. Jumala on nimittäin antanut meille ainutlaatuisen pelastuksen, kiitos Jumalalle!

Pelastus?

Mitä tuo pelastus sitten tarkoittaa? Tarkastellaanpa ensin, mitä pelastus-sana Raamatussa ylipäätään merkitsee.

Vanhassa testamentissa pelastusta tarkoittavat sanat 'jesa', 'jesua' ja 'tesua' juontavat juurensa useimmiten 'jasa'-verbistä, teon sanasta. Nämä sanat merkitsevät myös 'autuutta' ja 'apua'.

Vanhassa testamentissa pelastuksen peruskäsite tarkoittaa vapautusta ulkoisesta ja sisäisestä ahdingosta, pakkotilasta tai erilaisista vihollisista. Se merkitsee myös tästä vapautuksesta seuraavaa helpotusta, vapautta, rauhaa, lepoa, varmuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Uudessa testamentissa tärkeimmät pelastusta vastaavat suomenkieliset sanat ovat 'sodzo'-verbi ja sen johdannaiset 'soteria' ja 'soterios'.

Merkityksiltään nämä kreikankieliset sanat vastaavat pitkälti noita edellä mainittuja hepreankielisiä sanoja.

Kerron vielä hieman mitä merkityksiä pelastus-sanalla on Raamatun kielen käytössä. Se nimittäin auttaa meitä ymmärtämään myös pelastuksen merkitystä kokonaisuutena. Klassisessa kreikassa soteria-sanalla on hyvin laaja merkityssisältö. Sitä käytetään puhuttaessa pelastumisesta äkillisestä hengenvaarasta – sodassa, merihädässä jne. Samaa sanaa käytetään myös avusta hankalassa oikeudenkäynnissä, lääkärin avusta sairaudessa sekä onnellisesta kotiinpaluusta vaaralliselta matkalta.

Lopullinen ja yleismaailmallinen pelastus tarkoittaa sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa kaiken palauttamista alkuperäiseen, oikeaan, luomisessa tarkoitettuun olotilaan!

Toisin sanoen pelastus on luomisen jälkeen olleen alkuperäisen tilan palauttamista ja täydellistämistä, syntiinlankeemuksen kaikkien turmiollisten seurausten mitätöimistä ja tyhjäksi tekemistä.

Näin myös tulee tapahtumaan myös syntiin langenneen ihmisen kohdalla!

Jos olisi ollut – kun on!

Meidän ei tarvitse epätoivoisina ja pelokkaina pälyillä ympärillemme, että koskahan se uusi pelastusjärjestelmä suunnitellaan ja tilataan? Milloinkahan se systeemi valmistuu ja toimitetaan? Ennättääköhän se ajoissa? Tuleekohan sitä ollenkaan?

Ei! Jumala on jo antanut pelastuksen! Se on jo olemassa! Sitä ei tarvitse enää kenenkään huolestuneena odottaa. Se on jo olemassa!

Jopa tuntia aikaisemmin – jo 2000 vuotta sitten!

Jumala suunnitteli pelastavansa ihmisen jo aikojen alussa. Ei vasta nippanappa ajallisen aikamme loppuessa tai tuhon kynnyksellä. Jumala toteutti tuon pelastussuunnitelmansa jo 2000 vuotta sitten.

Jo 2000 vuotta sitten Hänen Poikansa syntyi ihmiseksi, Jeesus Nasaretilaiseksi.

Jo 2000 vuotta sitten Kristus kävi tuon Via Dolorosan, kärsimyksen tien, jota tuossa paljon puhutussa Passion-elokuvassakin niin todenmukaisesti kuvataan.

Joku olisi ehkä pelastunut – kaikki varmasti pelastuvat!

Jumala suunnitteli sellaisen pelastusjärjestelmän, että kaikki pelastuvat!

Raamattu lupaa – Mitä siis on sanottu?
"Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: 'Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.' Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: 'Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.'" (Room. 10: 8-13)

Tässä ei tehdä eroa eri ihmisten eikä kansanryhmien kohdalla. Jumalan sana vakuuttaa meille, että "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."

Liian kallis eikä hankittu – korvaamaton ja silti hankittiin!

Jumalan suunnitteleman pelastuksen hinta oli korvaamaton. Tästä pelastuksesta vaadittiin korkeinta mahdollista hintaa. Mitä Jumala teki? Tinkikö Hän jotenkin jostakin?

Hänhän Kaikkitietävänä Jumalana tiesi, että Hänen valmistamansa kalleinkaan ja täydellisinkään pelastuksensa ei tule kelpaamaan kaikille ihmisille. Miksi siis maksaa täyttä hintaa? Jospa Hän valmistaisikin vähän huokeamman pelastusversion?

Jumala ei tinkinyt pelastuksen laadussa eikä määrässä. Täydellinen, varma ja sataprosenttinen pelastus kaikille ihmisille! Jumala maksoi täyden hinnan!

Jokaisesta ihmisestä, jokaisesta meistä – sinustakin – maksettiin täysi hinta, korvaamaton hinta.

Jeesus sanoi Nikodemukselle: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan." (Joh. 3:16-18)

Hän antoi ainoan Poikansa maksuksi pelastuksestamme. Ja Poika, Jeesus Kristus, tuli vapaaehtoisesti pelastamaan ihmiskunnan!

Miksi? Miksi Jumala antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän?

Jeesus sanoi: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."

Tässä raamatunjakeessa käy ilmi myös, kuinka tuo pelastus vastaanotetaan: "...jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän."

Pelastus otetaan uskon kautta vastaan – muuta ei tarvita

Kuinka sinä suhtaudut Jumalan tarjoamaan pelastukseen?

Sinun ei tarvitse miettiä, että kun olisi joku pelastusjärjestelmä - se on jo!

Sinun ei tarvitse jättää pelastumista viime tippaan ja pelätä siihen saakka, että ennätänköhän minä sittenkään – sinä voit pelastua tänään, tässä tilaisuudessa!

Sinun ei tarvitse epäillä, että pelastunko kuitenkaan – pelastut varmasti!

Sinun ei tarvitse miettiä pelastuksesi hintaa – se on jo maksettu!

Sinua, joka et ole vielä vastaanottanut tätä olemassa olevaa, varmaa ja kallista pelastusta, haluan rohkaista Paavalin sanoilla. 2. Kor. 6:1-2:ssa hän kirjoittaa:
"Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! Hänhän sanoo: 'Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.' Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä!"

Seppo Paldanius