Pääsy Jumalan yhteyteen

Hengellisen ja arkielämän peruskysymys on elämä Jumalan yhteydessä. Pitkäperjantai ja pääsiäinen kertovat pääsystä Jumalan yhteyteen.
Hebr. 10:19-22 sanoo: "Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä."

Vanhan liiton aikana sai vain ylimmäinen pappi mennä kerran vuodessa kaikkeinpyhimpään (2. Moos. 16:2). Golgatalla tilanne muuttui. Jeesuksen ruumis repeytyi. Silloin avautui Jeesuksen ruumiin uhrin kautta kaikille tie Jumalan kasvojen eteen. Taivaallisen avauksen ulkonaisena symbolina repeytyi samanaikaisesti Jerusalemin temppelin esirippu. Tie Jumalan yhteyteen oli auki kaikille Jeesuksen veren perusteella.

Mitä tapahtui temppelissä, se kuvasi sitä mitä tapahtui todellisuudessa Jeesuksen kuolemassa. Ensin veri vuoti polttouhrialttarille, joka kuvaa ristiä. Veri vihmottiin alttarille, alttarin sarviin, seinään ja juurelle. Esikuvallisesti kaikki sovitettiin. Sitten verta vihmottiin esiripun eteen ja lopuksi armoistuimen eteen ja armoistuimelle (3. Moos. 16:15). Näin oli pitkäperjantaina ja pääsiäisenä tie pyhimpään avattu Jeesuksen verellä.

Pääsyn kaksi ajankohtaa

Pääsyssä Jumalan eteen on kaksi vaihetta. Efesolaiskirjeessä on kirjoitettu ensimmäisestä vaiheesta näin: "Olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä" (2:13). "Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö!" (2:18).

Jo nyt uskova on päässyt Kristuksen veressä ja Hengessä Isän tykö. Sekä juutalainen että pakana kääntyessään saa syntinsä anteeksi veren tähden ja uudestisyntyy Pyhästä Hengestä Jumalan perheväen jäseneksi. Hänellä on oikeus näin hengellisesti puhuen mennä kaikkeinpyhimpään ja kohdata rakastava Isä armoistuimen luona.

Toinen vaihe on vielä edessäpäin. Kun Hebrealaiskirje kehottaa käymään kaikkeinpyhimpään, tekee se niin ylöstempaamistoivon ja Kristuksen paluupäivän lähestymisen takia. Kun nyt käydään veren ja Hengen kautta Jumalan yhteyteen, ylösotossa päästään muuttuneessa muodossa taivaalliseen kaikkeinpyhimpään ja pysyvästi asumaan Hänen luokseen.

Miten uudella tiellä kuljetaan?

Kaikkeinpyhimpään pääsyä Raamattu kutsuu uudeksi ja eläväksi tieksi ja myös esiinkäymiseksi. Ennen ylösottoa se tarkoittanee sekä Jumalan eteen käymistä että sieltä ihmisten luo tulemista. Kun esiinkäymisen perusteet, veri ja Henki, on ilmoitettu, Raamattu opettaa tiellä kulkemisen ohjeet:

"totisella sydämellä
täydessä uskonvarmuudessa
sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta
ruumis puhtaalla vedellä pestynä."

Nämä ovat sekä lähtö- että matkaohjeet. Esikuvallisesti kaikki nämä vaiheet löytyvät Ilmestysmajasta tieltä alttarin luota armoistuimen eteen. Vakaa kääntymys, Hengessä ja totuudessa eläminen, luottamus Kristukseen – nimenomaan lahjavanhurskauteen –, omantunnon puhtaus ja kasteen perusmerkityksen vaikutus vaellukseen ovat uuden ja elävän tien tunnusmerkit. Tätä tietä pitkin voidaan käydä jo nyt elävään jumalayhteyteen ja kerran mukaan ylösottoon. Nämä perusasiat auttavat myös ihmissuhteissa.

Miksi jo nyt on jatkuvasti mentävä kaikkeinpyhimpään?

Me tarvitsemme armoa ja jumalallista apua jokapäiväisessä vaelluksessa. Hebr. 4:16 kehottaa käymään uskalluksella armon istuimen eteen saamaan laupeuden ja löytämään armon avuksi. Lihan voima on suuri. Ellemme saa jumalallista vastavoimaa, armon voimaa sisimpäämme, me teemme vääriä valintoja ja käyttäydymme väärin. Vaellamme lihallisesti. Sama koskee maailman vaikutusta; vain Jumalan avulla voimme torjua sen. Vain armoistuimelta tullut apu vapauttaa itsekeskeisyydestä, ahneudesta, kateudesta, vallanhalusta ja niin edelleen.

Olemme usein samojen voimien piirityksessä kuin Jeesus ristillä Psalmin 22 mukaan. Meitäkin piirittävät mm. väkevät sonnit. On suuria vihan ja tuhon voimia. Aleksis Kivi ratkaisi Seitsemässä veljeksessä piiritetyn ihmisen ongelman siten, että Lauri joi itsensä humalaan. Toiset huudettuaan maan ja taivaan puoleen alkoivat ampua. Juomalla, omankäden oikeudella ja väkivallalla ihmiset edelleenkin yrittävät ratkoa ongelmia. Uskovalle on ristin ja ylösnousemuksen kautta avattu yliluonnollinen tie. Sikäli kuin hän saa Jumalalta voimaa ja Jumalan mielen- ja luonteenlaatua, hän voi löytää pääsyn piirityksestä.

Hengen täyteys avautuu armoistuimen luona. Ilmestysmajan armoistuimella Herra ilmestyi pilvessä. Nyt Jumala ilmestyy armoistuimen luona Pyhässä Hengessä. Me emme voi ansaita Hengen täytettä, vaan se annetaan verellä pestyille sulasta armosta.

Jokainen tarvitsee sielunhoidollista apua. Pääsielunhoitaja on Jeesus Kristus, jota kutsutaan sielujen paimeneksi. Hebrealaiskirjeessä häntä sanotaan suureksi papiksi tai kaikessa kiusatuksi ylimmäiseksi papiksi, joka voi sääliä ihmisen heikkouksia. Ihmissielunhoitaja voi auttaa tiettyyn määrään asti, ja tämä apu on syytä käyttää. Ihminen ei kuitenkaan voi kontata toisen sielun kaikkiin sopukoihin ja muuttaa menneitä kokemuksia. Tarvitsemme sielunhoitajaa, joka voi Henkensä kautta eheyttää. Tässä työssä Henki saattaa käyttää myös toista ihmistä, kun yhdessä mennään armoistuimen eteen.

Esiinkäyminen tarkoittaa myös tehtäviin ja ihmissuhteisiin käymistä. Israel saattoi laulaa Deboran aikana: "Astu esiin minun sieluni voimallisesti."

Kun Jumalan sade lankesi, Israel sai sotavoiton. Kiisonin purokin täyttyi, ja samalla kansan sielu vahvistui.

Jumala ei ole tarkoittanut, että uuden liiton kristitty olisi kuin kuiva, riisuttu joulukuusi. Jumala haluaa, että kaikki kykymme tulisivat Hengen pyhittäminä hänen käyttöönsä. Kuusi on siemenessä, sanovat metsänhoitajat. Samalla tavalla on meihin pantu sekä luonnollisessa että uudestisyntymisessä koko kristitty olemuksemme kykyineen. Kun saamme armoistuimen luona jumalallista ravintoa, tämä ihminen astuu esiin. Virratkoon Kristus-elämä meihin tänäkin pääsiäisenä ollaksemme Hänen todistajiaan ja kunnon lähimmäisiä.

Juhani Kuosmanen