Nainin lesken poika

Raamattu opettaa hyvin selkeällä tavalla, että jokainen meistä joutuu kerran notkistamaan polvensa ja tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Kysymys on siitä, että tunnustammeko me Hänet Herraksemme ja Vapahtajaksemme vai Herraksemme ja Tuomariksemme. Jokaisen on ratkaistava suhteensa Jeesukseen Kristukseen jo tässä ajassa. Ottaako armon vastaan omalla kohdallaan vai eikö ota?

"Sen jälkeen hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsivat hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, silloin kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainokaista poikaa. Ja äiti oli leski, ja hänen kanssaan kulki paljon kaupungin kansaa. Ja hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: ´Älä itke.´ Ja hän meni ja kosketti paareja; niin kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi: ´Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse.´ Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä. Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: ´Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme´, ja: ´Jumala on katsonut kansansa puoleen.´ Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin" (Luuk. 7: 11-17).

Tausta Jeesuksen ja surevan äidin kohtaamiselle

Parannettuaan sadanpäällikön palvelijan Kapernaumissa Jeesus kulkee Nain-nimiseen pikkukaupunkiin. Tämä kaupunki on hyvin pieni ja mitätön ja tämä on ainut kerta kun se edes mainitaan Uudessa testamentissa. Nain sijaitsi noin 30 km päässä Kapernaumista Galilean eteläosassa, aivan lähellä Suunemia, jossa profeetta Elisa oli herättänyt kuolleista nuoren pojan (2. Kun. 4:32–36). Jeesusta seuraavat Hänen opetuslapsensa ja suuri joukko kansaa.

Lesken tarve

Jeesus olisi voinut mennä lukuisiin muihin kyliin ja kohdata siellä apua tarvitsevia ihmisiä, mutta Jumalan Henki ohjaa Hänet tuohon pieneen kaupunkiin. Hän tulee Nainin kaupunkiin yhden ainoan kärsivän ihmisen takia.

Nainissa on leski, joka on jo aikaisemmin saanut haudata miehensä, ja nyt hänen ainoa poikansa on myös kuollut. Me ymmärrämme, että äidin sydän on tuskaa täynnä. Jo se, että menettää lapsensa, on valtava menetys, mutta tässä kulttuurissa menetys oli vielä normaalia suurempi, sillä pojasta riippui myös äidin maallinen toimeentulo.

Leskellä ei ollut perintöoikeutta mieheensä, vaan vanhin poika tai joku muu lapsista oli omaisuuden perijä. Hänen tuli sitten huolehtia äidistään niin kauan kuin tämä eli. Koska tällä leskellä ei jälkeläisiä ollut, niin lähin miespuolinen sukulainen olisi saanut kaiken hänen omaisuutensa.

Nainen olisi jäänyt aivan yksin, sukulaisten ja tuntemattomien ihmisten armeliaisuuden varaan. Joten me voimme hyvin ymmärtää sen tuskan ja epävarmuuden, jota äiti kokee.

Kuoleman kulkue

Kaupungeissa oli muurit ulkoa päin tulevia hyökkäyksiä vastaan ja niihin kuljettiin porteista, joilla usein oli vartijat sekä tullimiehet. Nyt kaksi hyvin erilaista kulkuetta kohtaa toisensa kaupungin portilla.

Toinen, joka kulkee ulos kaupungista kohti hautausmaata, on kuoleman kulkue. Juutalainen tapa oli, että nainen kulki hautauskulkueen kärjessä, sillä olihan nainen tuonut kuoleman maailmaan.

Kulkueessa on sureva leskiäiti, itkijänaiset, soittajat, paareilla makaava eloton ruumis, kantajat ja paljon kaupungin ihmisiä. Kaikki he kulkevat suruissaan kohti kaupunginmuurin ulkopuolella sijaitsevaa hautausmaata. Sinne oli jo lesken mies laskettu ja nyt olisi ainoan pojan vuoro mennä isänsä viereen viimeiseen lepoon.

Väkijoukon runsaus kuvaa ihmisten tuntemaa sääliä leskeä kohtaan. Se oli ainut mitä ihmiset voivat tehdä tässä tilanteessa. Osoittaa sääliä ja myötätuntoa leskeä kohtaan.

Meidän mahdollisuutemme auttaa ja lohduttaa toisen ihmisen suuren kivun ja tuskan hetkellä ovat hyvin pienet. Mutta silti Raamattu kehottaa meitä itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa. Jo se, ettemme jää yksin surun hetkellä, auttaa kestämään. Tietoisuus siitä, että on joku, joka aidosti välittää minusta, on kultaa kalliimpi.

Elämän kulkue

Mutta oli myös toinen kulkue – elämän kulkue. Siinä oli Jeesus Kristus opetuslapsineen ja iloinen joukko Häntä seuraavia ihmisiä. Tämä kulkue on täynnä elämää, sillä johtaahan sitä itse elämän ruhtinas.

Siinä on monia erilaisia ihmisiä: on niitä, jotka haluavat kuulla opetusta, niitä, jotka haluavat nähdä ihmeitä ja myös niitä, jotka uskoivat henkilökohtaisesti olevansa Jumalan Voidellun kanssa tekemisissä.

Kaksi erilaista kulkuetta. Kuoleman ja elämän kulkueet. Kaksi erilaista päämäärää. Toinen kulkee kohti hautausmaata ja toinen kulkue taas on tulossa kaupunkiin Jumalan Hengen ohjaamana.

Jumalan mahdollisuudet

Me voimme tässä vain ihmetellä Jumalan ajoitusta ihmisten kohdalla. Jeesus on paikalla juuri oikeaan aikaan, vaikka matkaa oli 30 km.

Näyttää jopa siltä, että Jeesuksen oli täytynyt lähteä matkaan jo ennen pojan kuolemaa, sillä kuolleet oli pakko haudata nopeasti, koska kuumuudesta johtuen ruumiin hajoaminen alkoi välittömästi. Siksi ruumiit haudattiin usein kuolinpäivänä. Jo edestakainen matka Kapernaumiin Jeesusta hakemaan olisi kestänyt kaksi päivää kävellen.

Ystäväni, tämä puhuu meille voimakasta kieltä Jumalan mahdollisuuksista. Jo ennen kun me elämässämme kohtaamme suurta tuskaa tai ahdistusta, Jeesus tietää jo edeltä mitä tapahtuu. Hän haluaa auttaa ja kulkea meidän rinnallamme. Siksi Hän oli nyt tässäkin matkalla Nainiin kohtaamaan tuon kärsivän ja surevan leskiäidin tämän elämän vaikeimmassa tilanteessa.

Raamattu sanoo, että Jeesus näkee tuon surevan lesken. Erityisesti korostetaan sitä tosiasiaa, että Jeesus näkee tämän surevan leskiäidin. Ei Hän näe vartijoita portilla, ei ihmisjoukkoja, ei elotonta pojan ruumista vaan Hän näkee kärsivän ja tuskaisen äidin sydämen. Eikä Hän pelkästään näe tuota kärsivää naista, vaan Hän myös tuntee sääliä tuota naista kohtaan.

Kuoleman voittaja

Raamattu kertoo meille kolme eri tapausta, joissa Jeesus herättää kuolleen, ja aina syynä on ollut se, että Hän säälii kärsiviä ihmisiä. Tämä poika nousee, koska Jeesus säälii pojan äitiä, Jairuksen tytär nousi, koska Jeesus tunsi sääliä vanhempia kohtaan, ja Lasarus nousi, koska Jeesus tunsi sääliä ystäviään Marttaa ja Mariaa kohtaan.

Me ymmärrämme, että myötätunto oli se, joka sai Jeesuksen toimimaan. Hänen tehtävänsä ei kuitenkaan ollut kuolleiden herättäminen, vaan kuoleman vallan kukistaminen ja ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän mahdollisuuden antaminen kaikille ihmisille.

Kaiken lohdutuksen Jumala

Jeesus myös lohduttaa ja sanoo: "Älä itke!" 2. Kor. 1:4 on lupaus Jeesuksen omille: "Hän lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme!" Kaikessa ahdistuksessamme! Se on Jumalan Sanan lupaus sinulle, uskova sisareni tai veljeni. Sinä voit vedota tähän Jumalan sanaan, kun sinua kohtaa ahdistus tai epätoivo. Herra, sinä olet luvannut sanassasi minua lohduttaa! Ja kun me saamme Häneltä lohdutuksen, me voimme lohduttaa niitä ystäviä ympärillämme, jotka tarvitsevat meidän apuamme.

Nyt tätä kuollutta poikaa kannettiin paareilla kohti hautausmaata. Se ei ollut normaali tapa, ruumiit haudattiin normaalisti arkussa, kuten nykyisinkin. Eikä Raamattu kerro meille miksi näin meneteltiin.

Kaikki muut seisovat kohteliaasti sivussa, kun paarit etenevät tietä pitkin, mutta Jeesus lähestyy paareja ja koskettaa niitä. Jeesus ei välitä vainajille normaalisti suotavasta koskemattomuudesta eikä siitä, että kosketus saastuttaisi Hänet juutalaisen uskomuksen mukaan. Paarinkantajat pysähtyvät heti uteliaina odottamaan, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Jeesus tulee kärsivän lähelle

Tämä osoittaa meille, että kun ihminen kärsii, niin Jeesus tulee lähelle. Room. 10:20 kuuluu: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet." Hän on kipujen mies ja sairauden tuttava ja Hän on paikalla, kun ihminen kärsii.

Raamattu ei kerro meille, pyysikö leski Jumalalta apua, mutta Herra tulee paikalle auttaakseen tätä tässä vaikeassa tilanteessa. Nyt Jeesus käskee kuoleman ylitse: "Nuorukainen, Minä sanon sinulle, nouse!" Jumalan sana tekee taas tehtävänsä ja poika tottelee heti Jeesuksen käskyä ja nousee ylös istumaan.

Kaikki kuolonkankeus on poissa ja hän pystyy heti puhumaan. Me voimme vain kuvitella, kuinka ilo ja riemu täyttää äidin sydämen ja kuinka äiti ja poika halaavat saatuaan toisensa takaisin.

Hautajaisia ei tarvitse nyt pitää, itkijänaiset voivat lopettaa parkumisen ja koko ilmapiiri muuttuu kaupungin edustalla, sillä Elämän Herra antaa pojan tämän äidille takaisin. Hautajaissaatosta tulee riemukulkue sen palatessa takaisin kaupunkiin.

Ihmisjärjelle mahdoton asia tapahtuu, ja koska ihmiset eivät sitä ymmärrä, aiheuttaa se heille pelkoja. Rajallinen ihmismieli ei kykene käsittelemään näkemäänsä. Mutta hmiset ymmärtävät kuitenkin sen, että Jumala on tehnyt suuren ihmeen heidän keskellään Jeesuksen kautta.

Kaikki valta taivaassa ja maan päällä kuuluu Jeesukselle

Teollaan Jeesus julisti, että Jumalan Valtakunta on nyt Hänessä tullut lähelle ja Messiaan aika on koittanut. Ihmisten puheet profeetasta koskevat 5. Moos. 18:15: "Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni: häntä kuulkaa." Nämä ihmiset eivät ymmärrä Jeesuksen jumaluutta, vaan he luulevat häntä Mooseksen, Elian tai Elisan kaltaiseksi profeetaksi.

Ylösnousemus ja Elämä

Nämä kolme kuolleista herättämistä osoittavat myös Jeesuksen vallan kuoleman ylitse. Se on todellista valtaa, sillä ei ole mitään väliä, kuinka kauan ihminen on ollut kuolleena.

Me näemme Raamatusta, että Jairuksen tytär oli juuri kuollut, tämä Nainin lesken poika oli ollut jo hetken kuolleena, kun taas Lasarus oli maannut haudassa jo monta päivää.

Jeesuksella todella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on myös kuoleman yläpuolella oleva Herra. Hän on Ylösnousemus ja Elämä, meidän Herramme Jeesus Kristus.

Seuraamuksia

Raamattu kertoo miten hyvä sanoma leviää ympäristöön. Tapahtuneet ihmeet kulkevat suusta suuhun ihmisten välityksellä ja ne kantautuvat myös Johannes Kastajan korviin.

Hän lähettää kaksi opetuslastaan Jeesuksen luokse kysymään onko tämä se tuleva, luvattu Messias.

Jeesuksen vastaus kertoo meille paljon. "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat , kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia" (Luuk. 7:22).

Jeesus elää!

Valtavia sanoja ja tekoja, joita Jeesus teki. Aivan samoja tekoja Hän tekee tänään, sillä Hän nousi ylös kolmantena päivänä. Hän elää ja on voimallinen.

Tänäkin päivänä Hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa liasta köyhän ja asettaa Hänet ruhtinasten rinnalle. Meitä on täällä monta koolla, jotka olemme saaneet kokea tämän oman elämämme kohdalla. Ja se on parasta, mitä meille olisi ikinä voinut tapahtua, eikö totta? Mikään ei ole tärkeämpää kuin oppia tuntemaan Elämän ruhtinas Jeesus Kristus henkilökohtaisena pelastajanaan.

Kumpaan kulkueeseen sinä kuulut?

Ystäväni, tänäänkin nuo kaksi kulkuetta kulkevat eri suuntiin. On elämän kulkue, jota Jeesus itse johdattaa Pyhän Hengen kautta.

Siihen kuuluvat kaikki, jotka ovat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan oman elämänsä Herraksi. He ovat katuneet syntejään ja saaneet ne anteeksi Jeesuksen maahan vuotaneen veren tähden. Jumala on uudestisynnyttänyt heidät antamalla heille Pyhän Hengen ja heistä on tullut Hänen lapsiansa.

Tähän joukkoon kuuluu Raamatun mukaan ihmisiä kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. Se on suunnaton joukko kerran Jumalan edessä. Jos sinä kuulut jo tähän joukkoon, sinulle minä haluan tänään sanoa: "Sinä olet valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta sinulta pois." Sillä Raamattu sanoo, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat.

Ikävä kyllä tuo toinen kulkue on vieläkin suurempi. Se on surun ja murheen kulkue, jonka tämän maailman ruhtinas on sokaissut.

Suurin osa heistä ei edes tiedä, mihin ovat menossa. Eikä moni edes välitä siitä, kunhan tässä hetkessä on mukavaa. Kunhan ruumiin halut ja himot tulevat tyydytetyiksi. He ovat niitä, joista Room. 1:28 puhuu: "Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia."

Seuraavassa jakeessa on kuvattu meille tätä sopimatonta. Siinä luetellaan ihmisen pahuuden ilmentymiä: ahneus, ilkeys, riita, petos, pahanilkisyys, rakkaudettomuus, armottomuus yms. Näitä me todella näemme ympärillämme joka päivä. Me näemme sen mitä ihmisen kelvoton mieli saa aikaan. Sen ainoa hedelmä on useimmiten vain suru, tuska ja kärsimys.

Tässä kuoleman kulkueessa on myös niitä, jotka elävät tätä elämää inhimillisesti katsoen hyvällä tavalla. He ovat hyviä vanhempia lapsilleen, ahkeria työntekijöitä, hyviä kansalaisia ja pyrkivät elämään kaikin tavoin säädyllistä elämää.

Joku heistä saattaa käydä jopa kirkossa ja osallistua seurakunnan toimintaan sen aktiivijäsenenä. Mutta siitä huolimatta nämäkin ihmiset ovat menossa väärään suuntaan. Sillä he eivät tiedä, että hyvät teot eivät koskaan voi ihmistä pelastaa. Heiltä puuttuu Jeesuksen Kristuksen sisäinen tunteminen ja sen myötä kaikki.

On yksi tie

Raamattu osoittaa meille hyvin selkeällä tavalla, että Jumalan luo on vain yksi tie. Jeesus sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö kuin Minun kauttani" (Joh. 14:6).

Jos sinä et tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja pelastajanasi, niin sinä olet tullut aivan oikeaan paikkaan. Me haluamme mielellämme johdattaa sinut Jeesuksen luokse.

Jeesus Kristus on lähellä sinua ja Hän haluaa oppia tuntemaan sinut. Sinä voit hengellisesti herätä kuolleista tänään ja alkaa elää elämääsi yhdessä Jeesuksen kanssa. Tule siihen elämän kulkueeseen, joka vie sinut kerran perille taivaan kotiin.

Mika Turunen