Paasto Raamatussa

Paasto mainitaan Raamatussa noin 77 kertaa. Paastolla emme voi pakottaa Jumalaa tekemään jotakin. Paasto on paremminkin keino, jonka kautta opimme entistä paremmin tuntemaan Jumalan suunnitelman omassa, seurakuntamme ja asuinpaikkamme sekä kansamme elämässä. Paaston tavoite ei saa olla itsekeskeinen ("että minusta tulisi suurempi") vaan Jumala-keskeinen.

Paastoesimerkkejä Vanhasta testamentista

Suuri sovituspäivä: "Tämä olkoon teille ikuinen säädös seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä, kurittakaa itseänne paastolla älkääkä yhtäkään askaretta toimittako, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne. Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne; kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi Herran edessä. Se olkoon teille levon päivä, kurittakaa silloin itseänne paastolla; se olkoon ikuinen säädös." (3. Moos. 16:29-31)

Kymmenen käskyä (Mooses): "Kun minä olin noussut vuorelle vastaanottamaan kivitaulut, sen liiton taulut, jonka Herra oli tehnyt teidän kanssanne, olin minä vuorella 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta." (5. Moos. 9:9)

Elia: "Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi: ´Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi´. Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti." (1. Kun. 19:8)

"Silloin Joosafat peljästyi ja kääntyi kysymään Herralta ja kuulutti paaston koko Juudaan.
Niin Juuda kokoontui etsimään apua Herralta; myös kaikista Juudan kaupungeista tultiin etsimään Herraa." (2. Aik. 20:3-4)

"Mutta saman kuun 24. päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan, kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa neljännes päivää; ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartaen rukoilivat Herraa, Jumalaansa." (Neh. 9:1)

"Niin Ester käski vastata Mordokaille: ´Mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin tuhoudun.´" (Ester 4:14)

Jesajan kirjan 58. luku.

"Minä, minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui minulle vain herjausta." (Psalmi 69:11)

"´Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset.´ Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa.
Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa." (Dan. 1:12-16)

"Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi; ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan, ja hän käsitti näyn. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin kolmen viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin kolmen viikon päivät olivat loppuun kuluneet." (Dan. 10:1-3)

"Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot: ´Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa: ‘Missä on heidän Jumalansa?´" (Jooel 2:15-17)

"Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ´Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.´ Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." (Joona 3:5-8)

Paastoesimerkkejä Uudesta testamentista

"Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta, ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää." (Luuk. 2:36-37)

"Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa, ja perkele kiusasi häntä 40 päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä." (Luuk. 4:1-2)

"Ja kun paastoatte, älkää olko synkännäköisiä niin kuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle." (Matt. 6:16-18)

"Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: ´Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?´ Hän sanoi heille: ´Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.´" (Mark. 9:29)

"Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: ´Me ja fariseukset paastoamme paljon; miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?´ Niin Jeesus sanoi heille: ´Eiväthän häävieraat voi surra, niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan? Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat.´" (Matt. 9:14-15)

"Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Ja hän oli kolme päivää näkemätönnä, ei syönyt eikä juonut." (Ap. t. 9:9)

"Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: ´Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.´ Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään." (Ap. t. 13:2-3)

"Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat." (Ap. t. 14:23)

"Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi." (1. Kor. 9. 26-27)

"Ollut työssä ja vaivassa; paljon valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastonnut, kärsinyt vilua ja alastomuutta." (2. Kor. 11:27)

Eri paastomuotoja

1. Täydellinen paasto: ei juoda eikä syödä (Ester 4:16; Ap. t. 9:9)

2. Osittainen paasto: rajoitettu ruokavalio (Dan. 1:12; Matt. 3:4 – Johannes Kastaja)

3. Normaali paasto: vain vettä tai vihannes/hedelmämehuja

4. Yliluonnollinen paasto (5. Moos. 9:9; 1. Kun 19:8)

A. Yksityinen paasto (Matt. 6:16-18)

B. Seurakunnallinen paasto (Jooel 2:15-16; Ap. t. 13:2)

C. Kansallinen paasto (2. Aik. 20:3; Neh. 9:1; Ester 4:16; Joona 3:5-8)

a) Säännöllinen paasto (3. Moos. 16:29-31; Sak. 8:19)

b) Tilapäinen paasto; tarpeen tullen

Yhteenveto: Yleisin paasto tämän hetken kristittyjen keskuudessa on normaali paasto, yksityisesti ja tilapäiseen tilanteeseen liittyen.

Paastolla on oltava aina tarkoitus

1. Rukouselämän vahvistaminen – paasto ja rukous (Esra 8:23; Neh. 1:4; Ap. t. 13:3)

2. Jumalan johdatuksen etsiminen (Tuom. 20:26; Ap. t. 14:23)

3. Murheen merkiksi (1. Sam. 20:34, 31:13)

4. Vapautuksen tai varjeluksen pyytäminen (Ester 4:16; 2. Aik. 20:3-4; Ps. 109:24 ja ed.)

5. Katumus ja paluu/kääntyminen Jumalan yhteyteen (Jooel 2:12; Joona 3:5-8)

6. Nöyrtyminen Jumalan edessä (1. Kun. 21:27-29; Ps. 35:13)

7. Huoli Jumalan työn menestymisestä (Neh. 1:3-4; Dan. 9:3; Ap. t. 13:1-3)

8. Toisten tarpeista huolehtiminen (Jes. 58:6-7; Mark. 9:29)

9. Kiusausten voittaminen ja Jumalan kokosydäminen palveleminen (Matt. 4:1 ss.)

10. Rakkauden ja kunnioituksen osoittaminen Jumalalle (Luuk. 2:37)

Turha paasto, väärät motiivit jne.

– Jumalan sanan vastainen päämäärä (2. Sam. 12:13-23, erityisesti jae 16)

– itsekkäät motiivi (Jes. 58:3-4)

– paasto tyhjänä muotomenona (Sak. 7)

– paasto oman hengellisyyden esittelynä ihmisille (Matt. 6:16; Luuk. 18:11-14)

– paasto pelkkänä lihallisuutena (gnostilaiset, nykyään mm. New Age ym.) (Kol. 2:16-23)

– vihollisen leirissäkin paastotaan! (1. Kun. 21:9-10; Ap. t. 23:12)

Paaston pituus

– yksi päivä tai vähemmän (Tuom. 20:26; 1. Sam. 7:6)
– 3 vrk (Ester 4:16; Ap. t. 9:9)
– 7 vrk (1. Sam. 31:13; 2. Sam. 12:16-23)
– 14 vrk (Ap. t. 27:33-34)
– 21 vrk (Dan. 10:3-13)
– 40 vrk (5. Moos. 9:9; 1. Kun. 19.8; Matt. 4:2)
– ei tietoa (Matt. 9:14; Ap. t. 13:2, 14:23)

Markku J. Kumpula