Uskotko evoluutioon?

34 prosenttia suomalaisista epäilee evoluutiota. Tiedebarometri 2007 kartoitti suomalaisten suhtautumista luontoon ja tieteeseen (1). Tieteen tutkimus ry:n laatima kyselylomake lähetettiin 3000 satunnaisesti valitulle 18-70 -vuotiaalle henkilölle (2). Lomakkeen palautti 1078 henkilöä.

Evoluutio on uskon asia

34 prosenttia vastanneista ilmoitti epäilevänsä evoluutiota, joka tässä tutkimuksessa määriteltiin seuraavasti: Ihminen on kehittynyt vuosimiljoonen aikana muista, varhaisemmista eläinlajeista. Tulos on samansuuntainen kuin Science -lehden vuosi sitten julkaistu tutkimus, jonka mukaan 35 prosenttia epäili evoluutiota.

Luvut ovat melko suuria, kun ottaa huomioon, että suomettumisen aika elää ja voi hyvin kotimaisessa tiedeyhteisössämme. Lisäksi evoluutiota opetetaan kouluissa totuutena, jonka heikkouksista vaietaan.

Evoluutio on pitkälti uskon asia. Ranskassa asuva juutalainen matemaatikko David Berlinski paljasti tuntevansa kymmeniä matemaatikkoja, jotka epäilevät darvinismia. Berlinski, joka on agnostikko, sanoo, että myös monet fyysikot ja biologit epäilevät evoluutiota. Jotkut heistä eivät edes pidä darvinismia tieteellisenä teoriana.(3)

Miksi evoluutioon sitten uskotaan? Ihminen kaipaa suurta kertomusta, joka selittäisi, mistä hän on peräisin. Tieteen filosofi Michael Ruse kirjoitti National Post -lehdessä 13.5.2000, että evoluutio on maailmanselitysmalli, joka kilpailee kristinuskon kanssa. Hän jatkoi: "Evoluutio on uskonto. Tämä piti paikkansa evoluutiosta alussa ja se pitää edelleenkin paikkansa evoluutiosta."(4)

Joel Kontinen

Viitteet

  1. http://www.sci.fi/~yhdys/tb3/tiedebaro3.htm
  2. Ahvenanmaa ei ollut mukana tutkimuksessa.
  3. http://www.evolutionnews.org/2007/11/
  4. http://www.omniology.com/HowEvolutionBecameReligion.html