Viisauden lahjat ylittävät oman ymmärryksen

Raamatun kolme viisauteen liittyvää armolahjaa operoivat älyn yläpuolella mutta näyttäytyvät usein arkisina ja toimivat luonnollisissa tilanteissa.

Viisauden sanojen, tiedon sanojen ja henkien erottamisen armolahjat liittyvät Jumalalta saatuun tietoon. Ne toimivat monesti ilmestyksen tavoin mutta joskus myös kuin huomaamatta.

Useimmiten ilmestys on ikään kuin sisäinen kuva tiedosta, jonka Pyhä Henki välittää. Ilmestyksen voi myös kokea kehossaan esimerkiksi hetkellisenä ahdistuksen tunteena, vaikka itseä ei muuten ahdistaisikaan. Tuntemusten kautta Pyhä Henki paljastaa, että muualla kaikki ei ole kohdallaan.

Aina ihminen ei edes huomaa käyttävänsä viisauden lahjoja. Joskus hän oivaltaa vasta jälkeenpäin, että ilman Jumalan antamaa viisautta ei olisi osannut toimia oikein.

Lahjapaketissa yliluonnollinen ratkaisukyky

Viisauden sanat ovat täysin yliluonnollinen lahja, jota ei voi saavuttaa inhimillisin keinoin. Viisauden sanojen avulla Pyhä Henki välittää ihmisen kautta jumalallisen viisauden erityiseen tilanteeseen tai jollekin yksilölle. Viisauden lahjalla varustettu henkilö kykenee silloin toimimaan näissä tilanteissa viisaasti ja antamaan ihmisille vastauksia jumalallisen viisauden vaikutuksesta.

Viisauden sanojen kautta voi saada myös ymmärrystä jotakin tulevaisuudessa tapahtuvaa asiaa varten tai johonkin tulevaisuuden ongelmaan.

Viisauden sanat voivat toimia yhdessä tiedon sanojen kanssa. Jumala voi esimerkiksi paljastaa jonkin asian tiedon sanojen kautta ja antaa myös viisautta menetellä oikein.

Tiedon sanat – laaja-alainen lahja

Tiedon sanojen armolahjassa Pyhä Henki välittää uskovalle Jumalan omaa tietoa. Tiedon sanat voivat tulla esiin Raamatun opetuksen yhteydessä tai siten, että esimerkiksi evankeliumin julistaja saa tiedon ihmisen elämän yksityiskohdista ja ongelmista, joihin hän sitten voi antaa vastauksena Jumalan sanan.

Tunnettu, jo edesmennyt helluntailainen raamatunopettaja Mauri Vikstén korosti, että tiedon sanat eivät saa nousta Raamatun sanan yläpuolelle. Tämän armolahjan nimissä on näet ilmennyt myös epätervettä karismaattista toimintaa, mikä voi johtua raamatunopettajien varovaisuudesta ohjata ihmisiä tiedon sanojen käytössä ja terveessä esiintuomisessa.

Joskus sielunhoito- tai rukouspalvelutilanteessa Pyhä Henki paljastaa tiedon sanojen kautta, missä ongelma oikeasti piilee, jolloin rukouspalvelija osaa rukoilla oikeiden asioiden puolesta. Usein näissä tilanteissa jotain avautuu ja apua tarvitseva saa avun elämäntilanteeseensa.

Toisinaan tämän kaltainen Pyhän Hengen toiminta yhdistetään henkien erottamisen lahjaan, jossa Pyhä Henki paljastaa ihmisen hengen tai sydämen tilan. Monesti armolahjojen rajat ovatkin kuin veteen piirretty viiva. Edellä kuvatussa tapauksessa kyse ei ole kuitenkaan pahoista hengistä vaan siitä, mitä ihmisen sisimmässä on lukossa.

Tiedon sanojen käytössä erittäin tärkeää on oikea motiivi: rakkaus. Jos Pyhä Henki paljastaa jotakin ihmisestä, auttajan tulee olla todella hienotunteinen. Usein hänen ei tarvitse edes ilmoittaa saaneensa ilmestyksen tai tiedon vaan hyvien, auttavien kysymysten esittäminen on parempi tapa edetä kohti ratkaisua.

On tärkeä osata erottaa henget

Henkivaikutukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: jumalallisiin, saatanallisiin ja inhimillisiin. Henkien erottamisen lahjan avulla uskova voi ymmärtää, minkä hengen vaikutuksesta jokin teko tai asia tapahtuu. Lahjan merkitys korostuu esimerkiksi profetoimisen arvioinnissa.

Henkien erottamisen lahjasta on jonkin verran erilaisia näkemyksiä. Brittiläinen helluntaiteologi David Petts mainitsee siitä kolme eri tulkintaa: kyvyn nähdä henkimaailmaan, profetian lähteen punnitsemisen sekä pahojen henkien läsnäolon havaitsemisen.

Petteri Arasalo
Kirjoittaja toimii pastorina Tampereen helluntaiseurakunnassa. Teksti on toimitettu katkelma kirjoittajan teoksesta Hengen lahjat seurakunnassa – Opas armolahjojen käyttöön (Aikamedia 2013).


Tilaa Hengen lahjat seurakunnassa - opas armolahjojen käyttöön -kirja Aikashopista.